Usługi informatyczne dla firm - Outsourcing IT

Outsourcing IT jest usługą skierowaną dla firm, które chcą powierzyć funkcjonowanie infrastruktury informatycznej wykwalifikowanym specjalistom, mieć dostęp do nowych technologii, a przy tym nie inwestując własnych środków w personel, sprzęt i kosztowne szkolenia.

Korzyści wynikające z zastosowanie outsourcingu informatycznego to redukcja kosztów, dostęp do wysokiej klasy specjalistów i najnowszych technologii informatycznych, efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz nieprzerwana praca firmy.

Główny zakres usług w ramach outsourcingu IT to:

  • usługi realizujemy w modelu abonamentowym (stała opłata miesięczna) lub doraźnym,
  • wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu,
  • zdalnego dostępu, a także bezpośrednich wizyt techników,
  • pomoc w doborze rozwiązań IT, w zakresie sprzętu oraz oprogramowania w oparciu o sprawdzone przez nas produkty,
  • monitoring najważniejszych elementów systemów IT,
  • administrowanie serwerami Microsoft Windows; zarządzanie infrastrukturą informatyczną,
  • kompleksowe wsparcie użytkowników - Helpdesk;
  • archiwizacja i backup danych,
  • utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych.

Zarówno formę jak i obszar świadczonych przez nas usług w ramach outsourcingu IT, dostosowujemy indywidualnie po szczegółowej analizie potrzeb i wymogów Klienta, zapraszamy do kontaktu.